1. Публикуване на оферти
Публикуването на оферти в NEDVIJIM.COM е безплатно.
За да публикувате обява е необходимо да се регистрирате.
Всяка нова обява в NEDVIJIM.COM се преглежда и одобрява от модератор. Неодобрените обяви не са видими за посетителите. Потребителят, публикувал обява в сайта получава известие за статуса на своята обява при негова промяна.
Регистрацията в NEDVIJIM.COM дава възможност на потребителите да въвеждат обявите си на три езика, да качват снимки и файлове.
2. Типове оферти
Офертите биват два вида:
- Безплатна
- Специална ( Платена )

Обхват на обявите в потребители:
- Безплатна - видима за 10000 потребителя месечно
- Специалната - видима за 30000 потребителя месечно

Визуални разлики на офертите:
- Платена - графично стои в отличителен жълт цвят най-отгоре при класирането на резултатите.
- Специална - графично стои в бял цвят и се позиционира спрямо зададените критерии и датата на публикуване. 
2. Платежни методи, цени и срокове
NEDVIJIM.COM предлага пет начина на разплащане в сайта.
- Кредити
- SMS
- ePay
- Easypay
- По банков път

Как се закупуват и използват кредитите?
NEDVIJIM.COM разполага със собствена кредитна система. Кредитите са валидни за срок от 365 дни след датата на закупуване. С тях могат да бъдат разплащани всички услуги в сайта, като неизползваните кредити се съхраняват и в профила на потребителя и не могат да бъдат преотстъпвани или заменени.

Кредитите в сайта могат да бъдат закупени чрез ePay, Easypay и по банков път.
Разплащанията SMS, ePay, Easpay и банков път могат да бъдат използвани и за еднократно заплащане на обяви.
Специалният срок на обявата се избира от потребителя и може да бъде 7, 14 или 30 дни.